Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Γενική περιγραφή

Η εξασφάλιση ρευστότητας και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις των επιχειρήσεων σήμερα, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Εθνικής Factors Α.Ε., προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που καλύπτουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Η Εθνική Factors  απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: προεξόφληση, διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων, πιστωτικό έλεγχο και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της Εθνικής Factors Α.Ε.