Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια σε ευρώ κλειστής διάρκειας

Γενική περιγραφή

Το δάνειο κλειστής διάρκειας σας παρέχει μεγαλύτερη σιγουριά στον προγραμματισμό των υποχρεώσεών σας.

Χαρακτηριστικά:

  • Επιτόκιο σταθερό, βασισμένο στο προσφερόμενο, για τη συγκεκριμένη διάρκεια δανείου, στη Διατραπεζική Αγορά (INTERBANK RATES)
  • Η διάρκεια κυμαίνεται από 1, 2 εβδομάδες ή 1 έως 12 μήνες
  • Εξόφληση ολόκληρου του δανείου στη λήξη του, με δυνατότητα ανανέωσής του.