Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ   Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. € 75,8 εκατ.–  Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση 24 νέων σχολικών κτιρίων στην περιοχή της Αττικής μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
  ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. € 89 εκατ.–  Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση 16 νέων σχολικών μονάδων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Ιδιωτικού Φορέα
  ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης €150 εκατ- Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών στέγασης φοιτητών των δύο Πανεπιστημίων με Σ.Δ.Ι.Τ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής (ΕΓΣΔΙΤ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. Αξιοποίηση 20 ακινήτων του Δημοσίου Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής

   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
€ 8.500 εκατ. – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία 6 οδικών αξόνων στην Ελλάδα με Σύμβαση Παραχώρησης.
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
€ 2.100 εκατ. – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με Σύμβαση Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
€ 1.500 εκατ. – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία της Αττικής Οδού με Σύμβαση Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
€756 εκατ. – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου με Σύμβαση Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
€400 εκατ. – Μελέτη αναχρηματοδότησης δανειακών κεφαλαίων Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ IBC ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Ανάθεση του μακροπρόθεσμου δικαιώματος χρήσης του Διεθνούς ολυμπιακού Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου- ΙΒC (Διεθνής Διαγωνισμός)
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Ανάθεση του μακροπρόθεσμου δικαιώματος χρήσης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε-Καγιάκ (Διεθνής Διαγωνισμός).
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής