Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Βενετσάνος Κωνσταντίνος

Διευθυντής

Tηλ: +30 210 51 81384

Fax:  +30 210 51 81400

E-mail: project.finance@nbg.gr

 

Μπονάτης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Διευθυντή

Tηλ: +30 210 51 81384

Fax:  +30 210 51 81400

E-mail: project.finance@nbg.gr

 

Σταυρίδης Κωνσταντίνος

Ειδικός Συνεργάτης για θέματα Jessica

Tηλ: +30 210 51 81384

Fax:  +30 210 51 81400

E-mail: project.finance@nbg.gr