Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εξατομικευμένες λύσεις Β2Β

Οι υπηρεσίες Β2Β επιτρέπουν την εκκαθάριση εμπορικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου με χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Τράπεζας, στα οποία οι εμπορικές πληροφορίες (τιμολόγια, εκκαθαριστικά) που αποστέλλονται μετατρέπονται σε τραπεζικές συναλλαγές (εντολές πληρωμών και εισπράξεων).

Εταιρίες που λειτουργούν ως προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαδικασία εισπράξεων τους, επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • B2B Χρηματοδότηση
  • Β2Β Εισπράξεις
  • Β2Β Εκκαθάριση

Αντίστοιχα, εταιρίες που λειτουργούν ως αγοραστές ή πελάτες (οφειλέτες) έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαδικασία πληρωμών τους μέσα από την υπηρεσία Β2Β Προεξόφληση.

 

Ο δικός σας Σύμβουλος Εταιρικής Πελατείας στην Εθνική Τράπεζα είναι στη διάθεσή σας για να σας συστήσει με τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας Cash Management, να συζητήσετε λεπτομερώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να διαμορφώσετε από κοινού τη λύση που θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας.