Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Το SAP EΘΝΟReady είναι μια εύκολη, plug-in διασύνδεση για  τις επιχειρήσεις που διενεργούν τις εργασίες πληρωμών τους μέσω του SAP Financial Module 6.0 ή νεώτερης έκδοσης. 

Το εργαλείο SAP EΘΝΟready της Εθνικής Τράπεζας επιτρέπει μια τυποποιημένη διασύνδεση μεταξύ του SAP Financial Module του πελάτη και της εφαρμογής ΕΘΝΟcredits της Τράπεζας με ελάχιστη προσπάθεια και καλύπτει την επεξεργασία διμερών πάγιων εντολών και ανταλλαγής  συναλλαγών πληρωμών. 

Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει μοναδικά οφέλη στους πελάτες μας στην Ελλάδα αφού τους επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν το κόστος που χρειάζεται για τη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ του συστήματός τους και των συστημάτων της Τράπεζάς μας.