Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις Διαχείρισης Ρευστότητας & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Τράπεζα παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πλήθος υπηρεσιών, οι συνηθέστερες των οποίων είναι:

  • pooling of funds με αυτοματοποιημένες μεταφορές κεφαλαίων στον κύριο λογαριασμό της εταιρείας
  • αναλυτικές ενημερωτικές αναφορές υπολοίπων και συναλλαγών εντός του τραπεζικού μοντέλου συγκέντρωσης της εταιρείας και όπως θα έχει υποδειχθεί  από την εταιρεία-πελάτη μέσω SWIFT μηνυμάτων MT940, MT942, MT101.

 

Η ομάδα Συμβούλων Cash Management της Εθνικής Τράπεζας θα συνεργαστεί με τα στελέχη της εταιρείας σας για να καθορίσει και να υλοποιήσει την καταλληλότερη διασύνδεση των συστημάτων σας εισπράξεων πληρωμών ή διαχείρισης διαθεσίμων με τα συστήματα της Τράπεζας. Η ομάδα Συμβούλων  Cash Management της Εθνικής διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για το σχεδιασμό εξειδικευμένων λύσεων που απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες ειδικών επιχειρηματικών κλάδων, όπως των κλάδων Ναυτιλίας, Καπνοβιομηχανίας, Ενέργειας/Καυσίμων, Ποτών & Τροφίμων καθώς και των ΔΕΚΟ.