Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τα EΘΝΟcredits είναι ένα i-bank ηλεκτρονικό κανάλι που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να προωθήσουν εντολές τόσο εγχώριων όσο και διεθνών πληρωμών στην Τράπεζα. Οι πληρωμές της επιχείρησής σας μπορούν να διενεργηθούν με πίστωση λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα ή σε άλλες ελληνικές Τράπεζες σε ευρώ, και σε χώρες εντός ή εκτός Ε.Ε. σε ευρώ ή δολάρια.

Οι πληρωμές εκτελούνται μέσω  του συστήματος των ΕΘΝΟcredits το οποίο επιτρέπει την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων ΕΘΝΟfiles.

Tα κύρια πλεονεκτήματα για την εταιρία σας είναι:

  • Άμεση πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα
  • Άμεση και ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων
  • Δημιουργία απαντητικού αρχείου με αναλυτική πληροφόρηση ανά συναλλαγή (εκτέλεση ή απόρριψη της συναλλαγής, αιτιολογία, κτλ.)
  • Δυνατότητα αποστολής μαζικών εμβασμάτων στο ίδιο ηλεκτρονικό αρχείο