Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Corporate Cash Management

Corporate Cash Management

Οι υπηρεσίες Cash Management της Εθνικής Τράπεζας, περιλαμβάνουν ένα πλήθος καινοτόμων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων :

 •  Αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας 
 •  Προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις μισθοδοσίας με σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους της
 •  Αυτοματοποιώντας και απλοποιώντας τη συμφωνία λογαριασμών της επιχείρησης καθώς και τις ανάγκες πληρωμών και εισπράξεών της
 •  Διευκολύνοντας τη διασύνδεση της επιχείρησης με την Τράπεζα σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς
  • είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό επίπεδο διαχείρισης διαθεσίμων
  • υποστηρίζοντας ευρεία γκάμα διεθνών προτύπων όπως SWIFT, XML, ISO 20020
  • σε πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο SEPA
  • και συμμετέχοντας ως άμεσο μέλος στα διάφορα συστήματα διακανονισμών/πληρωμών (όπως π.χ. TARGET/TARGET 2)
 •  Επιτυγχάνοντας αποτελεσματική διαχείριση ρευστότητας και βελτιστοποίηση των θέσεων ρευστότητας της εταιρείας
 •  Παρέχοντας καινοτόμες λύσεις B2B,  εξειδικευμένες για να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηματικού τομέα.

 

Πληρωμές

Οι Λύσεις Πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν απλοποιημένες και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους πληρωμών για τη μεταφορά χρημάτων ενδοτραπεζικά και διατραπεζικά (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) σε έναν ή πολλαπλούς αποδέκτες.

 

Εισπράξεις

Οι Λύσεις Εισπράξεων της Εθνικής Τράπεζας παρέχουν μεγάλο εύρος διαθέσιμων επιλογών στην αγορά, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισπράξεις με τα πιο σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Διαχείριση Ρευστότητας

Οι Λύσεις Διαχείρισης Ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες άμεσα και με ασφάλεια.

 

Β2Β

Η Εθνική Τράπεζα, μέσω εξατομικευμένων λύσεων Β2Β, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καινοτόμων υπηρεσιών με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα στους εταιρικούς πελάτες να διενεργούν τις εμπορικές τους συναλλαγές με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και χαμηλό κόστος.

 

Η ομάδα Συμβούλων Cash Management της Εθνικής Τράπεζας διαθέτει μοναδική κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να σας προτείνει τις ολοκληρωμένες λύσεις που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να εξασφαλίσει τους πλέον αποδοτικούς και ασφαλείς τρόπους διαχείρισης και βελτιστοποίησης των χρηματοροών σας.