Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις Εισπράξεων

Οι υπηρεσίες Εισπράξεων που παρέχουμε υποστηρίζουν τόσο ενδοτραπεζικές όσο και διατραπεζικές εισπράξεις μέσω άμεσων χρεώσεων, παγίων εντολών, επιταγών ή μέσω του δικτύου i-bank ΑΤΜ και των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Κάθε μία από αυτές τις συναλλαγές μπορεί να καταγράφεται στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, επιτρέποντάς σας έτσι να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά τις θέσεις ρευστότητάς και να ενημερώνετε τα συστήματα των λογαριασμών εισπρακτέων της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία εισπράξεων μέσω της Εθνικής Τράπεζας επωφελούνται από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε τόσο σε ενδοτραπεζικό όσο και σε διατραπεζικό επίπεδο εισπράξεων:

 •  Εντολές άμεσων χρεώσεων: αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική χρέωση των λογαριασμών των οφειλετών της επιχείρησης βάσει των οδηγιών/εντολών της εταιρείας-πελάτη
 •  Κάρτα EΘΝΟDeposit: το προσωπικό της επιχείρησής σας μπορεί να χρησιμοποιεί μια ειδικά σχεδιασμένη κάρτα, για την πραγματοποίηση καταθέσεων στο λογαριασμό σας, ώστε να καταθέτει με μετρητά μέσω του εκτεταμένου δικτύου  i-bankΑΤΜ της Εθνικής  Τράπεζας
 •  Εξειδικευμένες εισπράξεις ανάλογα με τον επιχειρηματικό κλάδο (π.χ. ασφαλιστικός κλάδος, λιανεμπόριο, ΔΕΚΟ )
 •  Μαζικές εισπράξεις μέσω του Internet Banking: παρέχεται online real-time πρόσβαση σε συναλλαγές και ροή πληροφοριών με δυνατότητα να υποστηρίζεται μια σειρά από πολλαπλές ροές εισπράξεων
 •  Διμερείς πάγιες εντολές με αρχείο μέσω  EΘΝΟfiles
  • Υποστηρίζεται διασύνδεση με ERP για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων της εταιρείας και των συστημάτων εισπράξεων της τράπεζας
  • Παρέχεται το πιστοποιημένο εργαλείο διασύνδεσης SAP EΘΝΟready για πελάτες που χρησιμοποιούν SAP 6.0 ή νεώτερη έκδοση, ώστε να ανταλλάσσονται πλήρως αυτοματοποιημένα δεδομένα με την Τράπεζα
 •  Υπηρεσίες εισπράξεων B2B μέσα από εξαιρετικά εξειδικευμένες λύσεις
 •  Άμεση συμμετοχή στις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών ΔΙΑΣ Άμεσων Χρεώσεων (Direct Debits SDD)
  •  Συμμόρφωση με το πλαίσιο SEPA
 •  Εναλλακτικοί τρόποι εκκαθάρισης επιταγών σε πανελλαδικό επίπεδο
 •  Επιλογές διαχείρισης συναλλαγματικών
 •  Καταθέσεις στο ταμείο: διενέργεια ταυτοποιημένων πληρωμών σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας
 •  Χρηματοπαραλαβές: χρηματαποστολές για συλλογή μετρητών  σε προκαθορισμένο χρόνο, συχνότητα και σημεία.

 

Ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματα για την επιχείρηση είναι:

 •  Ευρύ δίκτυο τραπεζικής εξυπηρέτησης (δίκτυο Καταστημάτων και i-bank ATM, ηλεκτρονική υπηρεσία i-bank Internet Banking) 
 •  Άμεση διαθεσιμότητα ρευστού που επιτυγχάνεται μέσω εντολών άμεσης χρέωσης
 •  Ασφαλής και αξιόπιστη επεξεργασία συναλλαγών
 •  Ευκολία διασύνδεσης των συστημάτων της επιχείρησης με τα συστήματα της Τράπεζας
 •  Βελτιστοποιημένη χρήση των ρευστών διαθεσίμων της εταιρείας.

 

Ο δικός σας Σύμβουλος Εταιρικής Πελατείας στην Εθνική Τράπεζα είναι στη διάθεσή σας για να σας συστήσει με τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας Cash Management, να συζητήσετε λεπτομερώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να διαμορφώσετε από κοινού τη λύση που θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας.