Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων, σας προσφέρουν εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις μέσω της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου NBG International Funds SICAV με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την Οδηγία 611/85 και τη σχετική νομοθεσία του Λουξεμβούργου ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Η NBG International SICAV Funds περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικά υποκεφάλαια (Sub-Funds) που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών σε μετοχές, ομόλογα και προϊόντα χρηματαγοράς, καλύπτοντας, σε παγκόσμια κλίμακα, τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες κεφαλαιαγορές.

Η επένδυση στην NBG International Funds SICAV σας εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλές δυνατότητες σχετικά με:

  • την επιλογή των Υποκεφαλαίων (Sub-Funds)
  • τη διάρθρωση του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου, καθώς και
  • την επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή το δικτυακό τόπο της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα NBG International Funds SICAV αποτελούνται από τρία διαφορετικά Υποκεφάλαια (Sub-Funds):

  • Income Plus Sub-Fund
  • Global Equity Sub-Fund
  • European All Stars Sub-Fund

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα NBG International Funds SICAV επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή το δικτυακό τόπο της  Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

Διαδικασία συμμετοχής

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα Στελέχη μας για τα προϊόντα NBG International Funds και για τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτά (συμπλήρωση σχετικής αίτησης, τήρηση στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων όψεως, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές).

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

 

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας καθημερινά στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.