Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αμοιβαία Κεφάλαια

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων, σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων για μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε κάθε επενδυτικό στόχο, τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ σας προσφέρουν τη δυνατότητα να επενδύσετε τόσο στην εγχώρια όσο και στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Απευθυνθείτε στα εξειδικευμένα Στελέχη των Καταστημάτων μας, ενημερωθείτε για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, και δημιουργήστε το προσωπικό σας επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με:

  • το επενδυτικό σας προφίλ (επενδυτικοί στόχοι, ανάγκες, επιθυμητός χρονικός ορίζοντας επένδυσης κ.λπ.) και
  • τις εξελίξεις στις αγορές.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ καλύπτουν όλες τις κατηγορίες επενδύσεων και προσφέρουν ευελιξία στις επιλογές σας ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους. Διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Μετοχικά Εσωτερικού/Εξωτερικού
  • Μικτά Εσωτερικού/Εξωτερικού
  • Ομολογιακά και ομολογιακά εσωτερικού/εξωτερικού
  • Διαχείρισης Διαθεσίμων
  • Fund of funds

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή  το δικτυακό τόπο της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

Διαδικασία συμμετοχής

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα Στελέχη μας για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαθέτουμε και για τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτά (συμπλήρωση σχετικής αίτησης, τήρηση στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων όψεως, μέσω του οποίου εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές).

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι...κάντε το τώρα.

 

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας καθημερινά στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.