Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κεφάλαιο Plus

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τα καταθετικά -επενδυτικά προϊόντα Κεφάλαιο Plus, η απόδοση των οποίων είτε είναι προκαθορισμένη, είτε συνδέεται με την πορεία συγκεκριμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών, τιμών μετοχών κ.α. ή συνδυασμό αυτών.

Τα προϊόντα Κεφάλαιο Plus διατίθενται σε ευρώ αλλά και σε ξένο νόμισμα και σας εξασφαλίζουν:

  • 100% εγγύηση του κεφαλαίου σας στη λήξη της επένδυσης
  • δυνατότητα υψηλών αποδόσεων
  • σύνδεση της επένδυσης με την ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά
  • εγγυημένη απόδοση (σε ορισμένα από τα προϊόντα)
  • διαχείριση των κεφαλαίων σας από τα έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.                                                             

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Δικαιούχοι

Τα προϊόντα Κεφάλαιο Plus προσφέρονται τόσο σε Φυσικά όσο και σε Νομικά πρόσωπα.

 

Διάθεση

Η διάθεση των προϊόντων γίνεται περιοδικά από τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Για κάθε προϊόν ορίζεται ολιγοήμερη περίοδος διάθεσης.

 

Ελάχιστο όριο αρχικής κατάθεσης

Καθορίζεται ανά προϊόν και αναφέρεται στους ειδικούς όρους του.

 

Διάρκεια

Η διάρκεια των προϊόντων Κεφάλαιο Plus διαφοροποιείται ανά προϊόν και γνωστοποιείται μαζί με τους λοιπούς ειδικούς όρους της συγκεκριμένης επένδυσης.

 

Απόδοση

Η απόδοση των προϊόντων Κεφάλαιο Plus μπορεί να:

  • συνδέεται με την πορεία συγκεκριμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών, τιμών μετοχών κ.α.
  • είναι προκαθορισμένη (π.χ. προκαθορισμένο επιτόκιο και τακτή καταβολή τόκων).

 

Φορολογία

Τα προϊόντα Κεφάλαιο Plus ως προθεσμιακές καταθέσεις ειδικού τύπου, διέπονται από το εκάστοτε ισχύον φορολογικό καθεστώς καταθέσεων για τις καταθέσεις σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα.

 

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας στο 181818 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο +30 210 48 48 484 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.