Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Γενική Περιγραφή

Η ειδική 18μηνη προθεσμιακή κατάθεση Κεφάλαιο Plus άνοδος προσφέρει 100% εγγύηση του κεφαλαίου καθ΄ όλη τη διάρκειά της, μηνιαία καταβολή τόκων και επιτόκιο που αυξάνεται κάθε 3 μήνες.

 

Χαρακτηριστικά – Προϋποθέσεις - Παροχές

Δικαιούχοι

Το Κεφάλαιο Plus άνοδος προσφέρεται σε:

  • Φυσικά πρόσωπα
  • Νομικά πρόσωπα 


Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης

Το ελάχιστο ποσό για το άνοιγμα της προθεσμιακής κατάθεσης είναι € 20.000.

Διάθεση του προϊόντος
Η διάθεση του προϊόντος άνοδος γίνεται σε καθημερινή βάση και για κάθε έκδοσή του ορίζεται συγκεκριμένη περίοδος προεγγραφών, η τελευταία ημέρα της οποίας αποτελεί και την ημερομηνία έναρξής του.

Επιτόκια
Για να ενημερωθείτε για το επιτόκιο του Κεφάλαιο Plus άνοδος, απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.


Παροχές
Το Κεφάλαιο Plus άνοδος είναι μία ειδικού τύπου προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ, 18μηνης διάρκειας, που συνδυάζει την ασφάλεια με την υψηλή εγγυημένη απόδοση και σας προσφέρει:

  • ανταγωνιστικό επιτόκιο που αυξάνεται κάθε 3 μήνες
  • μηνιαία καταβολή τόκων
  • αυτόματη μεταφορά των μηνιαίων τόκων (και στη λήξη της κατάθεσης του κεφαλαίου) σε συνδεδεμένο λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης της επιλογής σας (ταμιευτηρίου, τρεχούμενος ή όψεως), χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή σας στο Κατάστημα
  • δυνατότητα ενεχυρίασης της κατάθεσης για λήψη δανείου ή συμμετοχής σε δημόσια εγγραφή
  • μηδενικά έξοδα διαχείρισης
  • εξυπηρέτηση από το ευρύ Δίκτυο Καταστημάτων μας στην Ελλάδα.

 

Πρόωρη εξόφληση
Σε κάθε ημερομηνία καταβολής του μηνιαίου τόκου ο καταθέτης μπορεί να εξοφλήσει το προϊόν χωρίς κανένα κόστος. Αν το προϊόν προεξοφληθεί σε άλλη ημερομηνία, ο καταθέτης εισπράττει τουλάχιστον το 100% του κεφαλαίου του διατηρώντας τυχόν ποσά που θα έχει ήδη εισπράξει από προηγούμενες μηνιαίες καταβολές τόκου.
Μερική πρόωρη εξόφληση είναι δυνατή όταν το εναπομένον κεφάλαιο είναι τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο ποσό κατάθεσης, δηλ. €20.000. Αν το εναπομένον ποσό υπολείπεται των € 20.000, το προϊόν εξοφλείται ολοσχερώς.

​Φορολογία
Το προϊόν διέπεται από το ισχύον φορολογικό καθεστώς καταθέσεων σε ευρώ.


Βασικά Δικαιολογητικά
Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ για τα Φυσικά πρόσωπα ή
  • τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα για τα Νομικά πρόσωπα.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας στο 181818 από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο +30 210 48 48 484 αν βρίσκεστε στο εξωτερικό και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.
Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.