Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

EΘΝΟcredits εισαγωγών

Ικανοποιώντας την ανάγκη σας να εξοικονομείτε χρόνο και κόστος κατά την διενέργεια των εμπορικών πληρωμών σας, δημιουργήσαμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων, μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των πελατών σας, σε μορφή προκαθορισμένου τύπου αρχείων, εξασφαλίζοντάς σας άνεση, ταχύτητα και τυποποίηση.