Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εισαγωγές - παραλαβές / Προεμβάσματα

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει αξιόπιστη επεξεργασία συναλλαγών που αφορούν σε εισαγωγές-παραλαβές με άμεση πληρωμή, με ανοιχτό λογαριασμό ή με προκαταβολή.

  • Επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της συναλλαγής σας με απόλυτη ασφάλεια κάνοντας χρήση προηγμένων μηχανογραφικών συστημάτων.
  • Μείωση του κόστους λόγω του εκτεταμένου δικτύου Ανταποκριτών που σας δίνουν απευθείας πρόσβαση σε όλες τις αγορές χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων τραπεζών.