Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I.F.C.)

To Πρόγραμμα παροχής εγγυοδοσίας του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I.F.C), με πάνω από 800 συμμετέχουσες τράπεζες παγκοσμίως, διασφαλίζει την πρόσβαση σε αγορές ανά την υφήλιο.

  • Σημαντικό Δίκτυο συνεργαζόμενων Τραπεζών.
  • Εξασφάλιση εμπορικής πίστωσης σε αναπτυσσόμενες αγορές μέσω του Δικτύου των συνεργαζόμενων Τραπεζών. 
  • Εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης με την διαμεσολάβηση του Οργανισμού.