Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

​​​​Γενική Περιγραφή

 
Η ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS, η χρεωστική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, αποτελεί μία ευέλικτη πρόταση για την κάλυψη των επιχειρηματικών σας αναγκών και τη διαχείριση των επαγγελματικών σας εξόδων.
Η ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS μπορεί να προσαρμοστεί στις ξεχωριστές απαιτήσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού σας, καθώς μπορείτε να επιλέξετε:
 • Να ορίσετε διαφορετικό ημερήσιο όριο συναλλαγών ανά κάρτα
 • ​Να συνδέσετε διαφορετικά είδη λογαριασμών σε κάθε κάρτα.                                                                ​
Γνωρίστε και αξιοποιήστε τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει. Πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας με την ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια: 
 • Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις με το σήμα Maestro, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • Αναλήψεις μετρητών από τα i-bank ΑΤΜ​ της Εθνικής Τράπεζας, τα ΑΤΜ ΔΙΑΣ, Maestro ή Cirrus, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • Πρόσθετες συναλλαγές, όπως κατάθεση, πληρωμή λογαριασμών και οφειλών κ.ά., στο δίκτυο των i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας.    ​                                                                                                                          ​

 
Χαρακτηριστικά-Προϋποθέσεις 

Αγορές σε επιχειρήσεις 
Χρησιμοποιήστε την ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS αντί μετρητών για τις καθημερινές επιχειρηματικές σας ανάγκες. Πραγματοποιήστε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις επιχειρήσεις με το σήμα Maestro στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πληρώνοντας με μετρητά... χωρίς μετρητά!  Σε κάθε σας αγορά, προσκομίζετε την ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS στο ταμείο της επιχείρησης και εισάγετε τον Προσωπικό Μυστικό σας Αριθμό (PIN) στην ειδική συσκευή POS. Το ποσό των αγορών σας χρεώνεται αυτόματα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, στον κύριο λογαριασμό (ή έναν ακόμη συνδεδεμένο, εφόσον η συσκευή POS της επιχείρησης υποστηρίζει λειτουργικά αυτή την επιλογή). Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφόσον υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό σας.    

 
Συναλλαγές σε ΑΤΜ 
Μέσω του εκτεταμένου δικτύου i-bank ATM της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και του δικτύου ATM των άλλων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS σας επιτρέπει να διενεργείτε μία ευρεία σειρά τραπεζικών συναλλαγών εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.    
Εξοικονομήστε, λοιπόν, χρόνο και πραγματοποιήστε τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές μέσω:​
 • του δικτύου i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας
  • Ανάληψη μετρητών από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς καταθέσεων, εντός του ημερησίου ορίου ανάληψης μετρητών
  • Κατάθεση σε φάκελο χαρτονομισμάτων και επιταγών Εθνικής Τράπεζας (εξαιρούνται ορισμένα ΑΤΜ σε χώρους εκτός Καταστημάτων)
  • Κατάθεση μετρητών σε χαρτονομίσματα, χωρίς χρήση φακέλου με άμεση ενημέρωση των λογαριασμών σας, στα περισσότερα ΑΤΜ του δικτύου μας
  • Πληρωμή λογαριασμών ή άλλων οφειλών με χρέωση των συνδεδεμένων με την κάρτα ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS λογαριασμών:                                         ​          ​      
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
2 internet και συνδρομητικής τηλεόρασης
Δ.Ε.Η. και Ε.ΥΔ.ΑΠ.
4 Εθνικής Ασφαλιστικής
5 Βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ.                   
6 Δωρεές υπέρ Unicef και άλλων οργανισμών​
  • Μεταφορά ποσών σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζά μας, της επιχείρησής σας ή τρίτων
  • Ανανέωση χρόνου ομιλίας καρτοκινητών WIND και VODAFONE
  • Ερώτηση υπολοίπου και Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (7 τελευταίων συναλλαγών)
  • Αλλαγή Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (ΡΙΝ)
 • ΑΤΜ του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ                                                              
  • Ανάληψη μετρητών από τον κύριο λογαριασμό (ή έναν ακόμη συνδεδεμένο, εφόσον το ΑΤΜ της τράπεζας υποστηρίζει λειτουργικά αυτή την επιλογή)
  • Ερώτηση υπολοίπου για τον κύριο λογαριασμό (ή έναν ακόμη συνδεδεμένο, εφόσον το ΑΤΜ της τράπεζας υποστηρίζει λειτουργικά αυτή την επιλογή)
 • ΑΤΜ του εξωτερικού με το σήμα Cirrus ή Maestro
  • Ανάληψη μετρητών από τον κύριο λογαριασμό στο νόμισμα της χώρας στην οποία βρίσκεστε, στο πλαίσιο του ημερήσιου ορίου ανάληψης μετρητών.  
Δείτε αναλυτικά τις συναλλαγές​ που μπορείτε να πραγματοποιείτε με την ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS στο δίκτυο i-bank ATM της Εθνικής Τράπεζας. 

 
Οι περισσότερες συναλλαγές μέσω του δικτύου i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας είναι δωρεάν. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου ΑΤΜ των υπολοίπων τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΔΙΑΣ, Cirrus ή Maestro), επιβαρύνονται με προμήθεια. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το τιμολόγιο των συναλλαγών με την ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS, πατήστε εδώ.                                                                                                                                                                      ​
 
Όρια συναλλαγών 

 Για να απολαμβάνετε την ευκολία και την ασφάλεια που σας παρέχει η ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα ημερήσια όρια συναλλαγών που εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές. Τα όρια μπορούν να κυμαίνονται για αναλήψεις μετρητών σε ΑΤΜ από €20 έως €10.000 και για αγορές από €0 έως €10.000.
 

Η Εθνική Τράπεζα για τη δική σας ασφάλεια έχει τη δυνατότητα να μειώνει το όριο ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ κατά τις νυχτερινές ώρες (10:00μ.μ.-7:00π.μ.).

 Σύνδεση Λογαριασμών

Στη χρεωστική κάρτα ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS μπορείτε να συνδέσετε έως 16 λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων: 

        - Καταθετικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε Ευρώ,
        - Καταθετικούς λογαριασμούς όψεως σε Ευρώ,
        - Ανοικτό Επαγγελματικό Δάνειο.   

 
 Επικοινωνία 

 Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας καλώντας στο 181818 από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, ή στο +30 210 48 48 484 από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πείτε «Εκπρόσωπος» και θα εξυπηρετηθείτε από έναν από τους εκπροσώπους μας.  

 
Πώς θα την αποκτήσετε 

 H ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS έχει αντικατασταθεί από τη νέα χρεωστική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας Debit Mastercard Business​, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία σε όλες τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές παντού στον κόσμο, και μια σειρά νέων δυνατοτήτων.​