Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Η εξασφάλιση ρευστότητας και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις των επιχειρήσεων σήμερα, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Εθνικής Factors Α.Ε προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που καλύπτουν σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική  Περιγραφή

Η Εθνική Factors απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Factoring και προϊόντων που περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες

 • Χρηματοδότηση (προεξόφληση)
 • Διαχείριση λογαριασμών πελατών
 • Είσπραξη απαιτήσεων
 • Πιστωτικό έλεγχο
 • Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Προϊόντα

 • Εγχώριο Factoring
  • με αναγωγή (με αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)
  • χωρίς αναγωγή
 • Προεξόφληση τιμολογίων (χωρίς αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)
 • Εξαγωγικό Factoring
 • Εισαγωγικό Factoring

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα factoring μπορείτε να βρείτε στο site της Εθνικήs Factors http://www.nbgfactors.gr

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή επικοινωνήστε με την Εθνική Factors ΑΕ (τηλ. 210 51 81 089 - 210 51 81 015) και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του factoring.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank της Εθνικής Τράπεζας, οι πελάτες της Εθνικής Factors Α.Ε. μπορούν να χρησιμοποιούν την πρωτοποριακή και εξειδικευμένη υπηρεσία e-factoring, η οποία προσφέρει μεταξύ άλλων άμεση και ολοκληρωμένη διοικητική και λογιστική ενημέρωση για το σύνολο των κινήσεων των λογαριασμών Factoring.