Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής (ΟΣΕΚΑ) Τρίτων Παρόχων

Η Εθνική Τράπεζα ως Αντιπρόσωπος (Distributor) των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών Οίκων / Παρόχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ) σας προσφέρει εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η επένδυση σε  Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής (ΟΣΕΚΑ) Τρίτων Παρόχων μέσω του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας σας εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλές δυνατότητες σχετικά με:

 • την επιλογή του επιθυμούμενου / κατάλληλου για εσάς Αμοιβαίου Κεφαλαίου
 • τη διαφοροποίηση των επενδύσεων του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου, καθώς και
 • την αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επενδύσεών σας στους επενδυτικούς σας στόχους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή το δικτυακό τόπο των παρακάτω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Παρόχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αλλοδαπής (ΟΣΕΚΑ):

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Στα Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής (ΟΣΕΚΑ) Τρίτων Παρόχων που διατίθενται μέσω του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός από Αμοιβαία Κεφάλαια (περίπου 150). Τα συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν επιλεγεί από την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους παρακάτω Πάροχους:

 • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
 • BNP Paribas Asset Management Luxembourg
 • Franklin Templeton Investments
 • Pictet Asset Management Europe SA
 • Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
 • UBS AG.

Ενδεικτικά τα διαθέσιμα από την Τράπεζα  Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής Τρίτων Παρόχων περιλαμβάνονται στη λίστα εδώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής Τρίτων Παρόχων που διατίθενται μέσω του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή συμβουλευτείτε τους δικτυακούς τόπους των παρακάτω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Παρόχων:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Διαδικασία συμμετοχής

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα Στελέχη μας για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής Τρίτων Παρόχων που διατίθενται μέσω του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Για να επενδύσετε σε ένα προϊόν, αρκεί να επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας για να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να έχετε ή να ανοίξετε  ένα λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης στην Τράπεζα, στον οποίο θα πρέπει να υφίσταται το απαιτούμενο ποσό συμμετοχής.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας καθημερινά έως τις 12:00 στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας στα Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπής Τρίτων Παρόχων που διατίθενται μέσω του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας (π.χ. αποδόσεις), μέσω:

 • των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
 • της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων (statement) η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει ή είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής i-bank.
 • των υπηρεσιών i-bank Internet και Mobile Banking, σχετικά με το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο σε ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Τρίτων Παρόχων και την αποτίμησή του.

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά από:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

​