Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ NBG Asset Management

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων, σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων για μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε κάθε επενδυτικό στόχο, τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ σας προσφέρουν τη δυνατότητα να επενδύσετε τόσο στην εγχώρια όσο και στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Απευθυνθείτε στα εξειδικευμένα Στελέχη των Καταστημάτων μας, ενημερωθείτε για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, και δημιουργήστε το προσωπικό σας επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με:

 • το επενδυτικό σας προφίλ (επενδυτικοί στόχοι, ανάγκες, επιθυμητός χρονικός ορίζοντας επένδυσης κ.λπ.) και
 • τις εξελίξεις στις αγορές.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ καλύπτουν όλες τις κατηγορίες επενδύσεων και προσφέρουν ευελιξία στις επιλογές σας ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους. Διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μετοχικά Εσωτερικού/Εξωτερικού
 • Μικτά Εσωτερικού/Εξωτερικού
 • Ομολογιακά και ομολογιακά εσωτερικού/εξωτερικού
 • Fund of funds

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας ή  το δικτυακό τόπο της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Διαδικασία συμμετοχής

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας και ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαθέτουμε.

Για να επενδύσετε σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο αρκεί να επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας για να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να έχετε - ή να ανοίξετε - ένα λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης στην Τράπεζα, στον οποίο θα καταθέσετε το απαιτούμενο ποσό συμμετοχής .

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.  

 

Πραγματοποίηση συναλλαγών

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας καθημερινά στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημέρωση

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επενδύσεις σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω:

 • των Καταστημάτων της Ε.Τ.Ε.
 • του ημερήσιου τύπου σχετικά με τις τιμές μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • της τριμηνιαίας κατάστασης χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά στο email που μας έχετε δηλώσει.
 • του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, καλώντας στο +30 210 90 07 400
 • του δικτυακού τόπου της εταιρείας Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ (www.nbgam.gr)
 • των υπηρεσιών i-bank Internet Banking και Mobile Banking σχετικά με το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ και την αποτίμησή του.

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μια επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά από:

 • το ενημερωτικό έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι ...κάντε το τώρα ή
 • την υπηρεσία Phone Banking, τηλεφωνήστε μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484 για περισσότερες πληροφορίες.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

​