Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου για κτιριακές εγκαταστάσεις

Η επιτυχία της επιχείρησής σας απαιτεί γερά θεμέλια και με σύμμαχο την Εθνική Τράπεζα μπορείτε να τα εξασφαλίσετε.

Εάν προγραμματίζετε  την αγορά νέου ακινήτου, τη μεταφορά της επιχείρησής σας, την επέκταση ή ανακαίνιση των εγκαταστάσεών σας, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να στηρίξει τα επενδυτικά σας σχέδια, χρηματοδοτώντας τη σχετική δαπάνη σε ποσοστό έως και 75%.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Χαρακτηριστικά δανείων

 • Χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης σε ποσοστό μέχρι και 75%
 • Διάρκεια δανείων μέχρι 20 χρόνια, ανάλογα με το ποσό του δανείου
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 24 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και το σκοπό του δανείου, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων
 • Εξόφληση με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και καταβολή των τόκων στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο παγίων και εξοπλισμού
 • Παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου.

Eπιτόκια  - Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Βασικά δικαιολογητικά

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Για βιβλία Β΄ κατηγορίας: 
 • εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

          Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

           επιπλέον των ανωτέρω:

 • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά (προϋπολογισμός δαπανών, άδειες κ.λπ.) μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων μας.

 • Η εκταμίευση του δανείου γίνεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά
 • Μπορείτε να αποπληρώσετε πρόωρα οποιοδήποτε ποσό του δανείου επιθυμείτε χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
 • Παρέχεται δυνατότητα επιμήκυνσης, υπό όρους, της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
 • Για την κίνηση του λογαριασμού σας, αποστέλλεται ενημερωτικό statement, ανέξοδα, ανά τρίμηνο
 • Σε ετήσια βάση εκδίδεται βεβαίωση χρεωθέντων τόκων για φορολογική χρήση.