Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου για εξοπλισμό

Αποκτήστε τον επαγγελματικό εξοπλισμό που χρειάζεστε με ένα πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας που απαντά σε κάθε σας χρηματοδοτική ανάγκη.

Εάν σχεδιάζετε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας, μπορούμε να σας στηρίξουμε χρηματοδοτώντας τη δαπάνη ανανέωσης του εξοπλισμού σας σε ποσοστό έως και 75%.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

 

 

Χαρακτηριστικά δανείων

 • Χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης σε ποσοστό μέχρι και 75%
 • Διάρκεια δανείου μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα με το ποσό του δανείου και το είδος του εξοπλισμού
 • Εξόφληση με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και καταβολή των τόκων στις 30/06 και 31/12 κάθε έτους
 • Περίοδος χάριτος μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο παγίων και εξοπλισμού.

Επιτόκια – Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Βασικά δικαιολογητικά

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Για βιβλία Β΄ κατηγορίας
 • εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

       Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
       
επιπλέον των ανωτέρω:

 • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά (προτιμολόγια, προσφορές προμηθευτών κ.λπ.), μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

 

 • Η εκταμίευση του δανείου γίνεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά
 • Μπορείτε να αποπληρώσετε πρόωρα οποιοδήποτε ποσό του δανείου επιθυμείτε χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
 • Παρέχεται δυνατότητα επιμήκυνσης, υπό όρους, της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
 • Για την κίνηση του λογαριασμού σας, αποστέλλεται ενημερωτικό statement, ανέξοδα, ανά τρίμηνο
 • Σε ετήσια βάση εκδίδεται βεβαίωση χρεωθέντων τόκων για φορολογική χρήση.