Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
 • Αρχική
 • Το αφορολόγητο με χρήση καρτών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank

Το αφορολόγητο με χρήση καρτών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank

​​​

Με βάση το Νόμο 4446/2016 και την υπουργική απόφαση περί του καθορισμού δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, οι δαπάνες για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου για το 2017  θα πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Κάνοντας τις πληρωμές σας με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, θεμελιώνετε το αφορολόγητό σας με ασφάλεια και κερδίζετε πόντους από το Πρόγραμμα Συνολικής Επιβράβευσης go4moreΕιδικότερα, μπορείτε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας: 

 • με τις χρεωστικές, πιστωτικές και  προπληρωμένες κάρτες της Εθνικής Τράπεζας για αγορές
      προϊόντων & υπηρεσιών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

 • μέσω i-bank Internet & Mobile Banking,

 • μέσω του i-bank Pay,  του ηλεκτρονικού πορτοφολιού της Εθνικής Τράπεζας καθώς και

 • μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών i-bank Simple Pay.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Νόμο 4446/2016 και την σχετική υπουργική απόφαση δείτε την καρτέλα «Θεσμικό Πλαίσιο».

Με βάση τον πρόσφατο Νόμο 4446/2016 και την υπουργική απόφαση περί του καθορισμού δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής  για τους φορολογουμένους που δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτική δραστηριότητα,  όλες οι δαπάνες για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου και τη διατήρηση μείωσης  φόρου για το 2017  θα πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο

Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδος, σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) είτε με φυσική παρουσία πελάτη είτε μέσω του Internet.

Πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα

Σύμφωνα με την απόφαση  του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1005/2017, ως πληρωμές που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εννοούνται οι ακόλουθες:

α. οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω καρτών (χρεωστικών / πιστωτικών/ προπληρωμένων),

β. οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ.  

Ύψος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών  και λήψης υπηρεσιών, το  ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Εισόδημα σε ευρώ​Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και  μέσω πληρωμής με κάρτα (προοδευτική εφαρμογή)
1-10.000€10%
10.001 €-30.000€15%
30.001€-και άνω20% και μέχρι 30.000€

Η κλίμακα εφαρμόζεται προοδευτικά  έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνο στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος. 

Για ποιους ισχύουν τα νέα μέτρα και εξαιρέσεις

Τα νέα μέτρα ισχύουν για όλους τους φορολογούμενους που δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτική δραστηριότητα.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να συλλέγουν/ προσκομίζουν έγχαρτες αποδείξεις ίσης αξίας: 

 • Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω
 • 'Ατομα με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
 • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην  Ελλάδα  
      
  και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται
       με 
  την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά 
       με 
  πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται  
       για 
  τουριστικούς τόπους
 • Όσοι δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από     
       
  υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 
       €9.500
 • Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ  
      
  του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους
 • Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία
 • Όσοι βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

  Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και προσκόμισης αποδείξεων, εξαιρούνται  οι εξής:

  α. οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, 
  β. οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στο εξωτερικό, 
  γ. οι υπηρετούντες στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
  δ. όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστηµα και 
  ε. οι φυλακισμένοι.  

Είδη δαπανών και εξαιρέσεις

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που λαμβάνονται υπ' όψη  για το χτίσιμο  του αφορολόγητου,  περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ:

- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)
- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και  καπνός)
- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)
- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων
- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)
- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην
   των ποδηλάτων
- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)
- Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και
   αεροσκαφών 
- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)
- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)
- Ομάδα 12 ('Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).  

Επισημάνσεις 

 • Eάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το
       ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού,
       πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.  
 • Τα παραπάνω αφορούν το ατομικό δηλωθέν εισόδημα, δηλαδή σε ένα ζευγάρι που εργάζονται και
       οι δυο θα πρέπει να χτιστεί αφορολόγητο ατομικά από το κάθε μέλος ξεχωριστά. Ωστόσο  αν
       καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των 2 συζύγων ή μερών
       συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί
       στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα
       απαιτούμενου ποσού δαπανών.     
 • Από 1/2/2017 οι επιχειρήσεις που αποδέχονται κάρτες πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν
       τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής με τρόπο σαφή που να
       μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του
       καταστήματος και στο ταμείο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις επιχειρήσεις, θα
       επιβάλλεται πρόστιμο €1.000  από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης αναφορικά με το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων (Λοταρίες) στις οποίες θα συμμετέχουν οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, μέσω του οποίου οι τυχεροί θα επιβραβεύονται με χρηματικά ή και σε είδος  έπαθλα.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα ενημέρωση έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί  συμβουλή φορολογικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί κατόπιν έκδοσης νέων ή διευκρινιστικών Υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων.

​Χρήσιμες πληροφορίες

 • Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις ΕΕΤ/ 25.04.2018.

       «Μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών     στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». 

 • Nόμος 4446/2016 . ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016.
       «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη    
       φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
       ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
 • Υ.Α. 1005/2017 (ΦΕΚ Β 145/25.1.2017)
       «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και 
       συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017» 

Υπολογιστής Αφορολόγητου και όλα γίνονται εύκολα!

Με τον Υπολογιστή Αφορολόγητου μπορείτε τώρα να ενημερώνεστε μέσω i-bank Internet & Mobile Banking για το αφορολόγητο ποσό που εξασφαλίζετε από τις συναλλαγές σας με τις κάρτες Εθνικής Τράπεζας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank.

Ο Υπολογιστής Αφορολόγητου  εμφανίζει:

 • τη συνολική αξία των συναλλαγών σας που συνεισφέρουν στο «χτίσιμο» αφορολόγητου
 • τις δαπάνες σας κατηγοριοποιημένες (πληρωμές λογαριασμών, τρόφιμα/ποτά, ταξίδια, ένδυση- υπόδηση κ.ά.)
 • το ιστορικό των συναλλαγών σας για κάθε κατηγορία, με ένα κλικ.

Επιπλέον, μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος των δαπανών που χρειάζεται να συγκεντρώσετε μέσα στο έτος, με βάση το εισόδημά σας, προκειμένου να θεμελιώσετε το αφορολόγητό σας.

Συνδεθείτε τώρα στο i-bank Internet & Mobile Banking και ανακαλύψτε τι ποσό έχετε συγκεντρώσει ως σήμερα από τις συναλλαγές σας με τις κάρτες και τα ηλεκτρονικά κανάλια της Εθνικής Τράπεζας!

Στον   υπολογιστή  αφορολόγητου  προσμετρώνται  οι συναλλαγές με τις κάρτες Εθνικής Τράπεζας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank μετά  την εκκαθάρισή τους από  τα συστήματα της  Τράπεζας.

Η ενημέρωση έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και αφορά μόνο τις συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί μέσω προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή φορολογικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης ενδέχεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.