ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2015 - 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 340.799
ΣΤΟΧΟΣ: € 860.000
29/1 - 15/06/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 15/06/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΗΣΙΑ | ΦΑΣΗ Α

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 127.107
ΣΤΟΧΟΣ: € 136.736
29/1 - 31/07/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/07/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 53.445
ΣΤΟΧΟΣ: € 125.000
29/1 - 31/12/2016
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 108.176
ΣΤΟΧΟΣ: € 108.176
16/3 - 16/06/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 10/05/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, για μισθωτούς και συνταξιούχους προβλέπεται μείωση φόρου 10% επί του ποσού της δωρεάς. Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.nbg.gr/act4greece/faq/
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ