Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Επενδύστε με ευνοϊκούς όρους...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξυπηρετηθείτε άμεσα

Ενημερωθείτε

Επιδοτούμενα Δάνεια

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εξυπηρετηθείτε Άμεσα

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εξυπηρετηθείτε άμεσα

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξυπηρέτησή σας

 • Internet Banking

  Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών της επιχείρησής σας, αξιοποιήστε τις υπηρεσίες i-bank internet banking της Εθνικής Τράπεζας, ειδικά σχεδιασμένες για επιχειρήσεις.

  Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank έχετε στη διάθεσή σας, όλο το 24ωρο, πλήθος επιλογών για άμεση και ασφαλή διαχείριση των εταιρικών σας λογαριασμών:

  - Καθημερινές συναλλαγές διαχείρισης (Cash Management) όπως: πληροφορίες λογαριασμών και δανείων, πληρωμή οφειλών Δημοσίου, πληρωμή λογαριασμών, μεταφορές ποσών στην Ελλάδα και  το εξωτερικό, παραγγελία μπλοκ επιταγών, χρηματιστηριακές συναλλαγές, πάγιες εντολές κ.ά.

  - Εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:e-Factoring, ΕΘΝΟfiles, εξυπηρέτηση μισθοδοσίας κ.ά.,  με ένα click από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. 

  Εξοικονομήστε κόστος και χρόνο, απολαύστε ταχύτητα και ασφάλεια στην εκτέλεση και παρακολούθηση των συναλλαγών σας. Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ

 • ΑΤΜ

  Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών της επιχείρησής σας, αξιοποιήστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του εκτεταμένου δικτύου i-bank ΑΤΜ.

  Το δίκτυο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, σας εξασφαλίζει, όλο το 24ωρο, ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, με τη χρήση των εταιρικών της καρτών (*). Οι διαθέσιμες συναλλαγές εξαρτώνται από το είδος της κάρτας.

  (*) Οι εταιρικές κάρτες που εξυπηρετούνται μέσω του δικτύου ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας είναι:  
  -
  έκδοσης Εθνικής Τράπεζας: ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS, ETHNODeposit και BusinessCard Mastercard
  - έκδοσης άλλων τραπεζών: εσωτερικού (μέσω ΔΙΑ.Σ.) και εξωτερικού (Cirrus /Maestro/VISA)

 • Λύσεις για πληρωμές

  Για την εξυπηρέτηση των πληρωμών σας αξιοποιήστε τις λύσεις που σας προσφέρουμε: 
  -Απλά και μαζικά επιχειρηματικά εμβάσματα σε € (1) σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας και άλλων τραπεζών, στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., για κίνηση κεφαλαίων, πληρωμή εισαγωγών, λοιπών τρεχουσών συναλλαγών κ.ά.
  - Οφειλές Δημοσίου: Ι.Κ.Α. (2), Φ.Π.Α. (2), Ο.Α.Ε.Ε. (2),  Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κ.ά.
  - Πληρωμή λογαριασμών: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή /σταθερή τηλεφωνία, ασφάλιστρα κ.ά.

  1) Για την αποστολή εμβασμάτων που αφορούν στην επιχειρηματική πελατεία (μεμονωμένων και μαζικών) ισχύουν τα παρακάτω όρια, με δυνατότητα 
      διαφοροποίησης τιμολόγησης με βάση κλιμάκωση ποσού:
     - Προς τράπεζες εσωτερικού μέχρι του ποσού των 9.999.999,99 €
     - Προς  χώρες ΕΕ, μέχρι του ποσού των 50.000 €
     - Για πληρωμές εισαγωγών εντός ΕΕ έως 50.000 €
  2) Απλές και μαζικές πληρωμές, με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη άμεσα και σε μελλοντική ημερομηνία.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 • Μπορούν όλες οι εταιρείες να χρησιμοποιούν το Internet Banking;
  Ολες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.), αλλά και Σωματεία - Σύλλογοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Internet Banking, ορίζοντας τους εξουσιοδοτημένους  χρήστες (Θέσεις Εργασίας) που θα χειρίζονται τους λογαριασμούς τους.
 • Τι χρειάζεται για να πληρώνουμε το ΦΠΑ, το ΙΚΑ ή το ΟΑΕΕ μέσω Internet Banking;
  Κατ΄αρχήν θα πρέπει να ορίσετε τις Θέσεις Εργασίας που θα έχουν την ευχέρεια αυτή, αντιστοιχίζοντας στον Κωδικό Χρήστη (UserID) των Θέσεων αυτών τη συναλλαγή πληρωμής ΦΠΑ, ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ (είτε από το Κατάστημα είτε από τον Διαχειριστή). Η δυνατότητα κάθε Θέσης να διενεργεί μόνη της ή με τη σύμπραξη άλλων Θέσεων τη συναλλαγή, εξαρτάται από τις λοιπές ευχέρειες που έχει, π.χ.:

   - Αν ο λογιστής της εταιρείας έχει Θέση Εργασίας Internet Banking με δικαίωμα πληρωμής ΦΠΑ, ανώτατο ποσό συναλλαγής € 500.000 και μία υπογραφή, τότε μπορεί να διενεργεί πληρωμές ΦΠΑ μόνος του, μέχρι ποσού € 500.000.
   - Αν ο λογιστής της εταιρείας έχει Θέση Εργασίας Internet Banking με δικαίωμα πληρωμής ΦΠΑ, απεριόριστο ποσό συναλλαγής και 2 υπογραφές, τότε μπορεί να διενεργεί πληρωμές ΦΠΑ οποιουδήποτε ποσού με σύμπραξη άλλης Θέσης Εργασίας. Στη δεύτερη αυτή Θέση Εργασίας που δίνει εγκρίσεις δεν χρειάζεται να έχει αποδοθεί η συναλλαγή πληρωμής ΦΠΑ.

  Σε κάθε συναλλαγή στο Internet Banking εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία που απαιτούνται. Αν χρειάζονται τυχόν διευκρινίσεις για την εισαγωγή τους, για τις ώρες και ημέρες εκτέλεσης της συναλλαγής κ.λπ., αυτά περιλαμβάνονται στη «Βοήθεια» της συναλλαγής.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Μπορούμε να πληρώνουμε μαζικά όλους τους υπαλλήλους αλλά και τους προμηθευτές μας με μία μόνο εντολή μέσω του Internet Banking;
  Με το Internet Banking έχετε τη δυνατότητα, με μία συνολική χρέωση του εταιρικού σας λογαριασμού, να πιστώνετε ταυτόχρονα μέχρι 50 λογαριασμούς. Τα στοιχεία των πιστώσεων αυτών (αριθμός λογαριασμού, ποσό και τυχόν παρατηρήσεις) συμπεριλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και συμπληρώνονται με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στην «Βοήθεια» της συναλλαγής.
  Με τον τρόπο αυτό δε χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά έναν έναν τους λογαριασμούς στους οποίους επιθυμείτε να μεταφέρετε χρήματα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιον λογαριασμό αν χρειαστεί. Ακόμα, μπορείτε να στείλετε χρήματα και σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και στην ΕΕ.
  Έτσι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο Κατάστημα για να πραγματοποιείτε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων σας, αφού μπορείτε να την εκτελείτε μόνοι σας μέσα σε λίγα λεπτά. Επίσης, το Internet Banking σας ενημερώνει για την εξέλιξη της εντολής σας.

  Αν, παρ΄ όλα αυτά, ο αριθμός των εγγραφών των μαζικών αρχείων είναι πολύ μεγάλος ή επιθυμείτε δικές σας προδιαγραφές, μέσω της υπηρεσίας ΕΘΝΟfiles του Internet Banking, μπορείτε να συνδεθείτε με τα κεντρικά συστήματα της Τράπεζας για εξυπηρέτηση των μαζικών συναλλαγών σας (πληρωμές μισθοδοσίας, εμβάσματα, πληρωμές σε προμηθευτές κ.λπ.).

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Χρηματιστήριο

Τελευταία ενημέρωση:

Καταστήματα & ATMs

στην Ελλάδα, στο εξωτερικό

Πληροφορίες & Εργαλεία