Βιογραφικό Σημείωμα

Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος

Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Καταστημάτων


Ο Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Καταστημάτων στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ από τον Μάιο του 2008 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Τράπεζα. 

Ήταν μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής από το Σεπτέμβριο του 2012, στην οποία ορίστηκε Αναπληρωτής  Διευθύνοντος Συμβούλου το Σεπτέμβριο του 2013. Είναι πρόεδρος Δ.Σ. στην Εθνική Factors και μέλος Δ.Σ. στην  Εθνική Leasing. 

Την εξαετία 2002-2008 διετέλεσε Διευθυντής Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, έχοντας υπό την εποπτεία του τέσσερα Επιχειρηματικά Κέντρα. 

Κατά το διάστημα 2000-2002 ήταν Επικεφαλής του Κέντρου Πιστοδοτήσεων Μεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ την περίοδο 1998-2000 ήταν Επικεφαλής του Κέντρου Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Από το 1973 που εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας, έχει εργασθεί σε διάφορες θέσεις σε Καταστήματα, έχοντας πάντα ως αντικείμενο τις πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων. 

Ο Θ. Παναγιωτόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, ενώ έχει συμμετάσχει σε επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα, ως επί το πλείστον, τις τραπεζικές εργασίες.